అదిరిందయ్యా జోగేంద్ర!

నేనే రాజు నేను మంత్రి చిత్రానికి సంబంధించిన ట్రైలర్ తాజాగా విడుదలైంది. ప్రేమ, కామం, అధికారాల కలబోతగా ఈ చిత్రాన్ని వర్ణించిన రానా…continue

Advertisements