గ్రాండ్ ఓల్డ్ లేడీ ఆఫ్ ‘యోగా’..

భారతదేశంలో పుట్టి.. ఫ్రాన్స్‌లో పెరిగి.. అమెరికాలో నలభై నలభై ఏళ్లకు పైగా తనదైన పంథాలో ఎందరికో యోగా సాధనలో శిక్షణనిస్తూ..తొంభై ఎనిమిదేళ్ల వయసులోనూ…continue