గాలి పీల్చి బతికేస్తున్నారట!

ఉదయాన్నే మీరేం తీసుకున్నారు? అంటే.. ఇడ్లీ, వడ, ఉప్మా, పెసరట్టు, దోసె.. ఇలా రకరకాల అల్పాహారాల పేర్లు చెబుతుంటారు.కానీ ఇవేవీ తినకుండా, అసలు ఆహారమే తీసుకోకుండా ఉండే వ్యక్తుల గురించి మీకు తెలుసా?continue