యోగాలో ఈ బామ్మకు సాటి లేరెవ్వరూ…!

ఒక బామ్మ దాదాపు 90 ఏళ్లుగా అలుపూ సొలుపూ లేకుండా యోగా చేస్తూనే ఉంది. అంతేకాదు.. తన విద్యను మరికొంతమందికి అందిస్తూ వారికీ యోగాసనాల్లో శిక్షణనిస్తోంది..continue 

Advertisements