నాన్నా.. ఐ లవ్ యూ!

నా పేరు రుచిర. ముంబయిలో ఓ ఎమ్మెన్సీలో ఉద్యోగం చేస్తున్నాను. మాది విశాఖపట్నం.మాది విశాఖపట్నం. అమ్మానాన్నలకు నేను ఒక్కదాన్నే సంతానం..continue

Advertisements