తండ్రి ప్రోత్సాహంతో రాటుదేలారు..

తమ కూతుళ్లను క్రీడల్లో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో రాణించేలా తీర్చిదిద్దిన వారు కొందరైతే.. నిత్యం వెన్నంటే ఉండి తమ ప్రోత్సాహాన్ని అందించినవారు మరికొందరు. అలాంటి కొంతమంది తండ్రుల గురించి తెలుసుకుందామా..continue

Advertisements