తమ్ముడూ లెట్స్ డూ దూకుడూ!

ఫిన్ అనే ఈ బుడ్డోడిని క్రిబ్‌లో పడుకోబెట్టి వాళ్ల అమ్మానాన్నలిద్దరూ బయటికి వెళ్లినట్లున్నారు. ఇక లేచాక అందులో నుంచి ఎలా బయటపడాలా అని తెగ ఆరాటపడుతున్నాడనుకోండి..continue

Advertisements