ఆలోచింపజేసిన ‘గ్రీన్ ర్యాలీ’

ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని నెక్లెస్‌రోడ్డులో ‘గ్రీన్ ర్యాలీ’ పేరిట అవగాహన నడక నిర్వహించారు..continue

Advertisements