అందంలోనే కాదు.. చదువులోనూ ముందే..!

అందంలోనే కాదు.. తెలివితేటల్లో కూడా తానెప్పుడూ ముందే ఉంటానని నిరూపించుకుంది. ఈ విషయం ఆమే స్వయంగా ఫేస్‌బుక్ ద్వారా అందరితోనూ పంచుకుంది..continue

Advertisements