కష్టపడి కలను నిజం చేసుకుంది..!

ఐఏఎస్ ఉద్యోగం సంపాదించడమే కాదు.. దేశంలోనే మొట్టమొదటి స్థానాన్ని కూడా సాధించింది. తద్వారా ఆ ఘనత సాధించిన రెండో కర్ణాటక అమ్మాయిగా రికార్డు సాధించింది..continue

Advertisements