ఉపవాసం.. ఆరోగ్యదాయకం!!

రంజాన్ అనగానే ముందుగా గుర్తొచ్చేది.. ఎంతో భక్తిగా, శ్రద్ధగా చేసే ప్రార్థనలు, ఉపవాస దీక్షలు. అయితే ఉపవాసం నేపథ్యమేదైనా దీనివల్ల లాభాలు మాత్రం అనేకం..continue

Advertisements