బొకే బదులు విగ్గు విసిరింది..

వధువు చేతిలోని పూలగుత్తికి బదులుగా తన తలపై ఉన్న విగ్గుని వెనక్కు విసిరింది. మరి, ఆమె ఎవరు? ఎందుకిలా చేసిందో మనమూ తెలుసుకుందాం రండి..continue

Advertisements