ఆమె పెళ్లికి అబ్బాయిలే చెలికత్తెలు..

విదేశాల్లో వధువు స్నేహితురాళ్లు బ్రైడ్‌మెయిడ్స్‌గా ఉండడం ఆనవాయితీ. మరి, వధువుకి అంత క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అందులోనూ అమ్మాయిలు లేకపోతే.. బ్రైడ్‌మెయిడ్స్‌గా ఎవరుంటారు..continue

Advertisements