గొర్రెలు మేపే అమ్మాయి..

మారథాన్‌లో గెలిచింది!కాళ్లకి రబ్బరు చెప్పులు ధరించి దాదాపు 50 కిలోమీటర్ల మారథాన్ పరుగు పూర్తిచేసి అందర్నీ ఆశ్చర్యంలో ముంచెత్తింది. మరి ఇదెలా సాధ్యమైందో, ఆమె గతమేంటో మనమూ తెలుసుకుందాం రండి..continue

Advertisements