ఆ క్రెడిటంతా ఆమెదే..!

అందాల సుందరి ఐశ్వర్యారాయ్‌ని ఇష్టపడని వారెవరుంటారు చెప్పండి.సౌందర్య రాశి అయిన ఆమెను మరింత చక్కగా కనిపించేలా చేయాలంటే దానికి కాస్త కష్టపడాల్సిందే..continue

Advertisements