ఆ ప్రశంస ఎంతో ప్రత్యేకమైంది..!

కలువరేకుల్లాంటి కళ్లు.. చెరగని చిరునవ్వు.. ప్రశాంతమైన వదనం.. చూడగానే ఉట్టిపడే తెలుగుదనం.. బాలనటిగా తెలుగు సినీపరిశ్రమలో అడుగుపెట్టిన అవంతిక..continue

Advertisements