వీరికి ఎలా బుద్ధి చెప్పాలి?

ఇటీవల మహిళలపై ప్రముఖుల నుంచి సైతం ఇలాంటి ప్రేలాపనలు, కించపరిచే వ్యాఖ్యలు ఎక్కువవుతున్న నేపథ్యంలో ఏం చేయాలి? ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయకుండా ఉండడానికి ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలి? ‘వసుంధర.నెట్’ వేదికగా మీ గళాన్ని విప్పండి. మీ ఆలోచనలను పంచుకోండి..continue

Advertisements