నా కథ విని జాగ్రత్తపడండి..!

నటాషా దిద్దీ.. కొన్నేళ్ల క్రితం వరకూ ఆమె సాధారణ యువతే.. అయితే ఆమెకు ఎదురైన ఓ ఇబ్బంది ఆమె జీవితాన్ని పూర్తిగా మార్చేసిందికష్టాలను అధిగమించి అందరిలో స్ఫూర్తి నింపుతున్న ఆమె కథ ఎందరికో ఆదర్శప్రాయం..continue

Advertisements