ఐష్ మెరిసె.. కేన్స్ మురిసె..!

మూడో రోజు రెడ్ కార్పెట్‌పై నడిచింది మన అందాల సుందరి ఐశ్వర్యా రాయ్.. వరుసగా పదహారో సారి ఈ వేడుకల్లో పాల్గొంటున్న ఆమె తనదైన మూడు అద్భుతమైన గౌన్లతో అందరినీ ఆకర్షించింది..continue

Advertisements