కేన్స్.. సోయగం అదిరెన్..!

ఫ్యాషన్లకు పెట్టింది పేరైన కేన్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ ఆహ్లాదంగా కొనసాగుతోంది. ఏటా లాగే ఈ ఏడాది కూడా కళ్లు చెదిరే దుస్తులతో సిద్ధమై వెళ్లారు ఎంతోమంది ముద్దుగుమ్మలు..continue

Advertisements