వందేళ్ల అత్తకు ఎనభై ఏళ్ల కోడలి కానుక..!

అత్తాకోడళ్లంటేనే వారి మధ్య పచ్చగడ్డి వేస్తే భగ్గుమంటుందనే భావన చాలామందిలో ఉంటుంది. అలాంటి వారిని మనం కూడా ఎప్పుడో ఒకప్పుడు చూసే ఉంటాం..continue

Advertisements