ప్రేమిస్తా.. అయితే ఇప్పుడు కాదు..

ఇటీవలే ‘హాఫ్ గర్ల్‌ఫ్రెండ్’ చిత్ర ప్రచార కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న శ్రద్ధ.. ప్రేమ గురించి తన మనసులోని భావాలను ఇలా పంచుకుంది..continue

Advertisements