వారి పరుగుల సునామీతో బద్దలైన రికార్డులు!

పురుషుల క్రికెట్లో ఇప్పటి వరకు ఉన్న రికార్డులను తుడిచేశారు. ఇద్దరూ కలసి 320 పరుగుల రికార్డు భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పారు. భారతీయ మహిళా క్రికెట్ జట్టును కొత్త పుంతలు తొక్కించారు..continue

Advertisements