పాతవే అయినా కొత్త సొబగులద్దుకున్నాయి..!

ఇంటి అలంకరణలో ‘వింటేజ్’ ఫ్యాషన్లకు ఆదరణ పెరుగుతోంది. పాతకాలం నాటి వస్తువులనేకం సరికొత్త సొబగులద్దుకొని ఇప్పుడు అలంకరణలో కీలకపాత్ర పోషిస్తున్నాయి..continue

Advertisements