బుర్ఖాతోనే బాక్సింగ్ రింగ్‌లోకి..!

తనకెదురైన అవాంతరాలన్నింటినీ అధిగమించి హిజబ్‌తో బాక్సింగ్ రింగ్‌లో తలపడిన తొలి అమెరికన్ బాక్సర్‌గా గుర్తింపు సాధించింది. ఈ క్రమంలో సాగిన ఆమె ప్రయాణం గురించి తెలుసుకుందామా..continue

Advertisements