కత్తిసాము నేర్చుకుంటోంది..!

ఫాతిమా సనా షేక్.. కొన్నాళ్ల క్రితం వరకూ ఈ పేరు ఎవరికీ తెలియదు. కానీ ఆమిర్ ఖాన్ సరసన ఆమె నటించిన ‘దంగల్’ సినిమా విడుదల కాగానే ఆమె పేరు దేశమంతా మార్మోగిపోయింది..continue

Advertisements