ముగ్గురూ విడివిడిగానే..!

కేన్స్.. ఇది ఒక ప్రతిష్ఠాత్మకమైన చలనచిత్రోత్సవం. అయినప్పటికీ దీనిని చాలామంది ఒక ఫ్యాషన్ ఫెస్టివల్‌గా కూడా పరిగణిస్తారు. అందాల ముద్దుగుమ్మలు అలరించే ఫ్యాషన్స్‌తో..continue

Advertisements