ట్రాఫిక్ జామైతే ఇలా కూడా చేయచ్చట!

సాధారణంగా ట్రాఫిక్‌లో ఇరుక్కుపోతే మనం ఎవరమైనా ఏం చేస్తాం..? అబ్బబ్బా.. ఈ ట్రాఫిక్‌తోనే సమయమంతా వృథా అవుతోంది.. ఆఫీసుకు టైమైపోతోంది.. లేదంటే..continue

Advertisements