ఆ మంత్రానికి అమ్మే ఆది!

మాస్టర్ బ్లాస్టర్ సచిన్ టెండూల్కర్ గురించి ఎంత చెప్పుకున్నా తక్కువే అవుతుంది..! ఆయన బ్యాట్ పట్టుకొని మైదానంలోకి దిగాడంటే స్టేడియం అంతా ‘సచిన్.. సచిన్’ అంటూ మార్మోగిపోతుంది..continue

Advertisements