అలాంటి పనులు ఆపేయండి..!

మొబైల్స్, సామాజిక అనుసంధాన వేదికల్ని ఆధారంగా చేసుకొని సైబర్ బుల్లీయింగ్‌కి పాల్పడుతోన్న వారు పెరిగిపోతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఈ విషయంపై తాజాగా స్పందించింది గోవా బ్యూటీ ఇలియానా..continue

Advertisements