తల్లులుగానే ఆడిగెలిచారు!

పెళ్లయి, పిల్లలు పుట్టాక కూడా క్రీడారంగంలో తమదైన శైలిలో రాణించి విజేతలుగా నిలిచిన క్రీడాకారిణులూ ఎందరో ఉన్నారు. అలాంటి క్రీడామణుల్లో ఒలింపిక్స్‌లో పాల్గొన్న కొందరు సూపర్ మామ్స్ గురించి ‘మదర్స్ డే’ సందర్భంగా మీకోసం..continue

Advertisements