అదంత సులభం కాదు..!

విడుదలై పదకొండు రోజులు ముగుస్తోన్నా ఇంకా అందరూ మాట్లాడుకునేది ‘బాహుబలి-2’ చిత్రం గురించే..! పది రోజులకే ప్రపంచవ్యాప్తంగా వెయ్యి కోట్లు సంపాదించిన చిత్రం..continue

Advertisements