సినీవినీలాకాశంలో మెరిసిన ‘తల్లీ – తనయలు’!

తారల వారసత్వాన్ని పుణికిపుచ్చుకొని, ఆ తల్లుల బాటలోనే నడిచారు కొందరు కుమార్తెలు …సినీ వినీలాకాశంలో హీరోయిన్లుగా మెరిసిన అలాంటి ప్రముఖ తల్లీ కూతుళ్ల గురించి ‘మదర్స్ డే’ సందర్భంగా మీకోసం..continue

Advertisements