ఈ రాణిగారికి డ్రైవింగ్ అంటే మహా ఇష్టం!

క్వీన్ ఎలిజబెత్ – 2 బ్రిటన్ దేశానికి మకుటమున్న మహారాణి. ఏవైనా ప్రత్యేక సందర్భాలు ఉంటే తప్ప సామాన్య ప్రజానీకానికి ఆమె దర్శనభాగ్యం దక్కదు. అలాంటి సందర్భాల్లో సైతం..continue

Advertisements