ఇడియప్పం

కేరళ వంటలు రుచికరంగా ఉండడమే కాదు.. ఆరోగ్యానికీ ఎంతో మంచివి కూడా! అలాంటి వంటల్లో ఒకటైన ఇడియప్పం ఎలా తయారుచేయాలో తెలుసుకుందామా..recipe

Advertisements