ఇలా అయితేనే ‘ఫిట్’గా ఉంటాం…

వ్యాయామాన్ని కూడా తమ జీవనశైలిలో చేర్చుకున్న వారికి ఎలాంటి అలవాట్లుంటాయో తెలుసా? వాటిని తెలుసుకొని మీరూ పాటించండి. అప్పుడు ఫిట్‌నెస్ మీ జీవితంలో భాగమైపోతుంది..continue