ఆ రొంపి నుంచి బయటపడి ‘లా’ చదువుతున్నారు..

చిన్న వయసులోనే అక్రమరవాణాకు గురై.. వ్యభిచార రొంపిలో మగ్గిపోయిన వీరంతా ఇప్పుడు న్యాయవిద్యను అభ్యసిస్తున్నారు. వీరికి ఆ అవకాశం కల్పించింది ‘స్కూల్ ఫర్ జస్టిస్’.. మరి ఆ విశేషాలేంటో తెలుసుకుందామా..continue

Advertisements