కాబోయే శ్రీవారూ.. నా మనసు మాట వినరూ..!!

నేటి తరానికి చెందిన ఓ అమ్మాయి తనకు కాబోయే భర్తకు తన అభిరుచులు, ఇష్టాయిష్టాల గురించి మనసు విప్పి మరీ చెబుతోంది. మరి, ఆమె మనోభావాలు ఏంటో ఆమె మాటల్లోనే..continue