గర్భం దాల్చినా ఆటను వదల్లేదు..

‘నేను ఇరవై వారాల గర్భవతిని’ అని సెరెనా విలియమ్స్ ప్రకటించగానే.. లెక్కలేసుకొని మరీ ‘ఎనిమిది వారాల గర్భంతో ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ గెలుచుకొందా..?’ అని ప్రపంచమంతా ఆశ్చర్యపోయింది.ఈ క్రమంలో నిండు గర్భంతో తమ సత్తాను చాటిన కొందరు మహిళల గురించి తెలుసుకొందాం..continue

Advertisements