చర్మతత్వానికి అనుగుణంగా క్లెన్సర్స్..!

చర్మాన్ని శుభ్రం చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడేవే క్లెన్సర్లు. మరి ఏ తరహా చర్మతత్వం ఉన్నవారు ఎలాంటి క్లెన్సర్స్ ఉపయోగించాలో ముందుగా తెలుసుకోవడం మంచిది కదా..continue

Advertisements