అలాంటి పాత్రలు వస్తేనే..!

సుస్మితా సేన్.. ఇటు మోడల్‌గా, అటు నటిగా, ఇద్దరు పిల్లలకు తల్లిగా బాధ్యతలన్నీ సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తూ వస్తోందీ అందాల నాయకి.. అయితే..continue

Advertisements