ఆ రుచి అద్భుతం!

రానా… భల్లాల దేవగా తెలుగు ప్రేక్షకుల మనసుల్లో నిలిచిపోయాడీ హ్యాండ్‌సమ్ స్టార్. క్లాస్, మాస్.. ఇలా ఏ పాత్రలోనైనా అలవోకగా ఒదిగిపోగల రానా..continue

Advertisements