ఈ హెయిర్‌స్త్టెల్స్‌తో ఎండల్లోనూ హాయిగా!

ఇటు ఫ్యాషనబుల్‌గా కనిపిస్తూనే అటు వేసవి తాపాన్నీ తగ్గించుకోవచ్చు. మరి, దీనికోసం ఎలాంటి హెయిర్‌స్త్టెల్స్ వేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం రండి..continue

Advertisements