వేతనంలో సమానత్వం దిశగా ఐస్‌ల్యాండ్..!

స్త్రీపురుషుల మధ్య వేతన వ్యత్యాసం తక్కువగా ఉన్న దేశాల సూచీలో ఐస్‌ల్యాండ్ ఎప్పుడూ అగ్రస్థానాన్నే నిలుస్తోంది. అయినప్పటికీ ఇక్కడి సంస్థలు ఇంకా..continue

Advertisements