పెళ్లి ఘడియల్లో పనికొచ్చే బ్యూటీ కిట్..

చాలామంది అమ్మాయిలు తమతో చిన్న సైజు మేకప్ కిట్ వంటివి హ్యాండ్‌బ్యాగ్‌లో తీసుకెళ్తూ ఉంటారు. అయితే పెళ్లి సమయంలో కూడా ఇలాంటి ఒక కిట్‌ని సిద్ధం చేసుకోవడం మంచిదన్నది సౌందర్య నిపుణుల సలహా…continue

Advertisements