అలా చేస్తే ఎక్కువ పని చేసినట్లు కాదు..!

 

అసలు నిర్ణీత సమయం కంటే ఎక్కువగా పని చేయడం వల్ల కలిగే సమస్యలేంటి? పని చేసే సమయానికి, ఉత్పాదకతకు మధ్య ఏదైనా సంబంధం ఉందా?? ఈ వివరాలన్నీ మీరూ తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఇది చదివేయండి..continue

Advertisements