గర్భం దాల్చినప్పుడు జలుబు చేస్తే..?

గర్భం దాల్చినప్పుడు కొన్ని సందర్భాల్లో జలుబు చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఇలాంటప్పుడుతీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలతో పాటు.. జలుబు తగ్గడానికి ఏం చేయాలో తెలుసుకొందాం..continue

Advertisements