వధువుగా మెరిసిన బెబో!

ఇప్పటికే తన ఫ్యాషన్ సెన్స్, పనిపట్ల ఉన్న అంకితభావం.. మొదలైనవాటితో ఎంతోమందికి ప్రేరణగా నిలిచింది బెబో.. ఎన్నో అవార్డులు సొంతం చేసుకున్న కరీనా తాజాగా మరో ఘనత సాధించింది..continue

Advertisements