కల్లోలిత ప్రాంతంలో గాన కోకిలలు..!

ఆసియా దేశాల్లో మహిళలపై వివక్ష ఎంతలా ఉంటుందో ప్రత్యేకించి చెప్పుకోవాల్సిన పనిలేదు. ఎందుకంటే మనం కూడా అలాంటి పరిస్థితుల్లోనే ఉంటున్నాం కాబట్టి..continue