నేనే డిజైన్ చేసుకుంటున్నా!

ఏ ప్రాంతానికి చెందినవారైనా సరే.. ఒకసారి ఇండస్ట్రీలో స్థిరపడిన తర్వాత తమకు అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నచోట ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకోవడం సహజమే.. అలా చాలామంది నాయికలు…continue

Advertisements